Priemyselné správy

Bezpečnostné opatrenia pre dvojokruhový výmenník tepla

2021-08-17
1. Udržujte potrubnú sieť čistú. Potrubná sieť musí byť vyčistená pred alebo po dokončení práce. Účelom toho je zabrániť zablokovaniudvojokruhový výmenník tepla, a tiež dbať na včasné vyčistenie dekontaminačného zariadenia a filtra, aby Celá práca prebehla hladko.
2. Prísne kontrolujte zmäkčenú vodu. Je veľmi dôležité kontrolovať kvalitu vody. Za predpokladu úpravy kvality vody zmäkčenej vody je potrebné najprv dôkladne skontrolovať vodu v systéme a kvalitu vody v zmäkčovacej nádrži a po zistení kvalifikácie je možné vykonať injektážnu úpravu.
3. Kontrola nového systému. Pri niektorých nových systémoch ho nemožno používať zameniteľnedvojokruhové výmenníky teplaokamžite. Najprv je potrebné nový systém prevádzkovať po určitú dobu, aby mal prevádzkový režim, a potom je možné dvojokruhový výmenník tepla navzájom kombinovať. Pri použití v systéme je účelom zabrániť poškodeniu nečistôt v potrubnej sietidvojokruhový výmenník teplazariadení.